Die MGK Storie

8 Goue Dekades

MGK se wortels is diep gevestig. MGK het op 17 September 1930 tot stand gekom en het as die Magaliesbergse Koring Koӧperatiewe Maatskappy Beperk bekendgestaan. Die maatskappy is gestig deur boere ter ondersteuning van koringverbouing in die Hartbeespoort besproeiingskema.

In 1948 is die naam verander na die Magaliesbergse Koringkoӧperasie Beperk. Gedurende 1969 is die koӧperasie na die Magaliesbergse Graankoöporasie Beperk herdoop. Sedertdien, staan die instansie as MGK in die volksmond bekend en word daar na die personeelkorps as MGKaners verwys.

In 1998 is die koöporasie omskep in ‘n maatskappy met die naam MGK Bedryfsmaatskappy. Die groep bestaan tans uit verskillende divisies en filiale: Obaro, Trubrands, InfoGro en Statusfin Finansiële Dienste. Elke handelsmerk verteenwoordig ‘n gespesialiseerde diens of produk aan die boer. Van die begin tot die einde van ‘n boer se oes is MGK deel van die boerdery.

MGK het histories ‘n beperkte geografiese gebied bedien, maar het in die afgelope aantal jare sterk uitgebrei. Tans strek die MGK Groep se bedieningsgebied sover as Gauteng, Noord-Kaap, Noordwes, Limpopo en Mpumalanga.

Een groep

MGK bied sy dienste onder verskillende handelsmerke aan, maar onder een goue reënboog, en altyd in lyn met die boer se belange.

 
STATUSFIN
TRUBRANDS
INFOGROW
OBARO